www.sghz.net > 用3478算24点怎么算

用3478算24点怎么算

1: 8 - (3 - 7) * 42: 8 - ((3 - 7) * 4)3: 8 + (7 - 3) * 44: 8 + ((7 - 3) * 4)5: 8 - (4 * (3 - 7))6: 8 - 4 *(3 - 7)7: 8 + (4 * (7 - 3))8: 8 + 4 *(7 - 3)9: (7 - 3) * 4 + 810: ((7 - 3) * 4) + 811: (4 * (7 - 3)) + 812: 4 * (7 - 3) + 8

(7-3)*4+8

7-3=4 4x4=16 16+8=24

3 4 7 8 (7-3)*4+8=245 7 8 10 (5+7)*(10-8)=242 2 5 8 4 5 7 10 (7-5)*10+4=244 4 4 9 4*(9-4)+4=242 2 2 9 (9+2)*2+2=241 2 7 7 4 6 7 9 (9+7)*3/2=245 7 7 9 (5+7)*(9-7)=245 6 7 9 2 4 7 7

您好! 共有12种: 1: (4 * (7 - 3)) + 8 2: 4 * (7 - 3) + 8 3: (7 - 3) * 4 + 8 4: ((7 - 3) * 4) + 8 5: 8 - (3 - 7) * 4 6: 8 - ((3 - 7) * 4) 7: 8 - (4 * (3 - 7)) 8: 8 - 4 *(3 - 7) 9: 8 + (4 * (7 - 3)) 10: 8 + 4 *(7 - 3) 11: 8 + (7 - 3) * 4 12: 8 + ((7 - 3) * 4)

6669

(7-3)*4+8

(7-3)X4+8

算法只有一种:8÷(3-8÷3)=24.具体计算过程为:8÷(3-8÷3)=8÷(9/3-8/3)=8÷1/3=8*3=24 扩展资料:综合算式(四则运算)应当注意的地方:1、如果只有加和减或者只有乘和除,从左往右计算,例如:2+1-1=2,先算2+1的得数,2+1的得数再减1.2、如果一级运算和二级运算,同时有,先算二级运算3、如果一级,二级,三级运算(即乘方、开方和对数运算)同时有,先算三级运算再算其他两级.4、如果有括号,要先算括号里的数(不管它是什么级的,都要先算).5、在括号里面,也要先算三级,然后到二级、一级.

24点计算公式过程(101-5)÷3-8 解题思路:四则运算规则(按顺序计算,先算乘除后算加减,有括号先算括号,有乘方先算乘方)即脱式运算(递等式计算)需在该原则前提下进行 解题过程:(101-5)÷3-8=96÷3-8=32-8=24 扩展资料\竖式计算-计算结果:将减数与被减数个位对齐,再分别与对应计数单位上的数相减,不够减的需向高位借1,依次计算可以得出结果,减数小于被减数将两数调换相减最后结果加个负号;小数部分相减可参照整数相减步骤;解题过程:步骤一:12-8=4 向高位借1 步骤二:3-0-1=2 根据以上计算步骤组合计算结果为24 存疑请追问,满意请采纳

网站地图

All rights reserved Powered by www.sghz.net

copyright ©right 2010-2021。
www.sghz.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com